Made Blue

SCHOON DRINKWATER

Wij zijn de eerste vendingorganisatie die zich heeft aangesloten bij Made Blue. Made Blue is een organisatie die schoon drinkwater creëert in ontwikkelingslanden. Dit doet zij door het aanleggen van waterputten, filtersystemen, en pijpleidingen, waardoor er schoon drinkwater uit de bergen naar de lager gelegen dorpen gebracht kan worden.

Wij dragen hier aan bij door elke liter water die uit een MAAS machine komt te doneren aan Made Blue en daarmee hetzelfde aantal liters schoon drinkwater beschikbaar te stellen in ontwikkelingslanden: ‘Een liter voor een liter’. In 2015 hebben wij maar liefst 35.375.000 liter gedoneerd. Concreet betekent dit dat 44.000 kinderen op school en 1.000 gezinnen thuis toegang hebben tot schoon water in hun eigen dorp!