IMPACT@ORIGIN

IMPACT@ORIGIN PROGRAMMA VAN MAAS

Wij willen een positieve impact maken op de waardeketen met het IMPACT@ORIGIN programma. Kern van dit programma is het permanent verplaatsen van elementen uit de waardeketen van West-Europa naar de landen van oorsprong. Wij creëren economische waarde in deze landen van herkomst door lokaal te investeren en te zorgen dat de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen sterk verbetert. Ons doel is om in 2022 100% van onze producten en ingrediënten op basis van het IMPACT@ORIGIN principe te sourcen.

    1. In koffie betekent dit, dat ons merk Blendstar Single Origin in Ethiopië ter plekke wordt gebrand en verpakt in plaats van dat deze activiteiten in West-Europa plaatsvinden. IMPACT@ORIGIN dus! Om dit te stimuleren hebben wij ook geïnvesteerd in het koffiemerk Moyee, dat op dit gebied een pioniersrol vervult die ons enorm aanspreekt.
    2. Een groot deel van de traditionele waardeketen verplaatst zich naar Ethiopië en gaat daar niet meer weg. Wij hebben geïnvesteerd in een koffiebranderij ter plekke, verschillende verpakkingslijnen, opleiding, logistiek, kortom er wordt een blijvende economie gevestigd.
    3. De volledige waarde van de koffie, dus inclusief het branden en verpakken, blijft hierdoor in het land van herkomst waardoor de lokale economie groeit en er meer banen ontstaan.

IMPACT@ORIGIN IS OOK EDUCATIEVE IMPACT!

We zijn een uitwisselingsprogramma gestart met de Universiteit van Jimma, waarbij Ethiopische studenten bij Nederlandse universiteiten een opleiding kunnen volgen en vice versa. Daarnaast stellen wij permanent stageplaatsen ter beschikking voor Ethiopische studenten in onze MAAS bedrijven in Nederland, Duitsland en Denemarken.

Blendstar Single Origin

Blendstar Single Origin is een revolutionaire blend van bonen uit Kaffa, Ethiopië. Deze premiumkwaliteit bonen zijn lokaal gebrand en verpakt, waardoor de maximale economische waarde in het land van herkomst blijft. Wij hebben geïnvesteerd in een koffiebranderij, verpakkingslijnen, opleiding en logistiek. Kortom er is daadwerkelijk geïnvesteerd in een lokale blijvende economie. De volledige waarde van de koffie, dus inclusief het branden en verpakken, blijft door ons IMPACT@ORIGIN programma in het land van herkomst waardoor er meer banen ontstaan. Blendstar Single Origin ondersteunt ook koffie onderzoeksprojecten in Ethiopië. Een door MAAS ondertekend contract met de Jimma Universiteit creëert kennisuitwisseling door middel van cursussen voor studenten, gevolgd door stages in MAAS bedrijven in Nederland, Duitsland en Denemarken.