Middels dit bericht informeren wij u over de verkoop van onze bedrijfsactiviteiten in België, Luxemburg, de UK en Ierland aan Pelican Rouge Coffee Solutions.

Door de verkoop van activiteiten in deze landen kunnen wij een zodanige schaal borgen dat onze klanten aldaar de beste service kunnen krijgen en zorgen we voor continuïteit naar de toekomst voor alle betrokkenen.

Voor Maas International betekent dit dat wij ons volledig kunnen focussen op onze groeimarkten Nederland, Duitsland en Denemarken waar onze bedrijven een zodanige schaal hebben dat wij u als klant op een goed niveau kunnen bedienen. Iets waar wij heel graag, samen met u, mee doorgaan. Voor u zijn er dus geen directe gevolgen van deze transactie.

De focus op onze groeimarkten geeft ons de gelegenheid de komende periode te investeren in onze positionering door middel van nieuwe concepten, nieuwe producten, en het continue verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Graag houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuwe concepten.

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben, dan kunt u te allen tijde terecht bij uw accountmanager of rechtstreeks bij ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

Maas International B.V.

Willem van den Berg
Marvin van Dijken
Managing Director
Commercieel Directeur